top of page
IMG_4631.jpg

Hva er omstillingsprogrammet?

Omstillingsprogrammet representerer en betydelig innsats for kommuner og regioner hvor det lokale næringslivet er i tilbakegang eller gjennomgår en kraftig reduksjon, med tap av mange arbeidsplasser som resultat.

Bidrar til vekst og verdiskapning

Omstillingsarbeidet har som mål å bidra til økt utviklingsevne i næringslivet og kommunene på Værøy og Røst, samtidig som det skal forbedre bostedsattraktiviteten og rekrutteringen til øyene.

Øykommunene  mottar midler fra Nordland Fylkeskommune over en periode på tre år. Disse midlene skal benyttes til å støtte omstillings- og innovasjonsarbeidet i Vekst i havet.

Innovasjon Norge spiller en avgjørende rolle som rådgiver og kvalitetssikrer i løpet av omstillingsperioden og vil fortsette å være en viktig støtte for Vekst i Havet - Værøy og Røst i fremtiden.

Lurer du på om din virksomhet kan søke om midler fra Værøy og Røsts omstillingsprogram? Du kan finne mer informasjon her.

Photo 06-06-2020, 14 30 59.jpg
bottom of page