top of page

Om Vekst i havet

Med målrettede tiltak skal vi gjøre det attraktivt å drive bedrift, besøke og bo på Værøy og Røst. Vårt omstillingsarbeid er rettet mot å bidra til økt utviklingsevne i næringslivet og kommunene på øyene, samtidig som vi ønsker å øke bostedsattraktiviteten og rekrutteringen til Værøy og Røst.

Dette innsatsen utgjør en viktig del av vår strategi for å begrense befolkningsnedgangen og skape et mer robust og variert næringsliv på Værøy og Røst.

Hva er omstilling?

Omstillingsprogrammet representerer en ekstraordinær innsats for kommuner og regioner som opplever en nedgang eller betydelig omstrukturering i det lokale næringslivet, noe som fører til tap av arbeidsplasser

IMG_4631.jpg
Røst,Trenyken,Foto_KimAndreassen.jpeg

De fire innsatsområdene

Bedrifter, organisasjoner eller privatpersoner som har planer om å etablere eller videreutvikle en virksomhet på Værøy og Røst, har muligheten til å søke om økonomisk bistand fra omstillingsmidlene. Disse midlene er tilgjengelige for å støtte og fremme næringsutvikling og vekst på øyene. Prosjekter må imidlertid tilhøre et av de fire innsatsområdene for å kvalifisere for støtte.

Hvorfor er omstilling viktig?

Værøy og Røst står overfor betydelige samfunnsutfordringer som følge av befolkningsnedgang og fiskeriavhengige samfunn. Samtidig opplever flere virksomheter i regionen vanskeligheter med å tiltrekke seg den nødvendige fagkompetansen for å opprettholde og utvikle sin virksomhet.

Photo 05-08-2020, 21 52 41.jpg
IMG_6993.JPG

Få de siste oppdateringene
Meld deg på vårt nyhetsbrev

bottom of page