top of page

Om oss

Værøy og Røst kommune har slått kreftene sammen for å gjennomføre en ekstraordinært innsats for næringsutvikling på øyene.

 

Det er kommunestyrene som eier omstillingsprogrammet. Det er etablert en felles styringsgruppe for begge kommunene der både næringsliv og kommunene er representert. Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge sitter som observatører i omstillingsstyret. Omstillingsstyret har det overordnede ansvaret for omstillingsprogrammet, Vekst i Havet - Værøy og Røst.

Programstyret

Programstyret styrer retningen for omstillingsprogrammet "Vekst i Havet", sikrer at det oppnår sine mål for Værøy og Røst. Styret består av erfarne medlemmer dedikert til næringsutvikling og økonomisk vekst. For mer informasjon om styrets arbeid og medlemmer, les videre.

Møtekalender

Sjekk vår møtekalender for å holde deg oppdatert på kommende styremøter, workshops, og informasjonssesjoner relatert til omstillingsprogrammet "Vekst i Havet" på Værøy og Røst. Kalenderen gir deg all nødvendig informasjon om datoer, steder, og agendaer. 

Analyser og planer

Før innsending av søknad, oppdater deg på analyser og planer utarbeidet under "Vekst i Havet". Disse dokumentene er grunnlaget for alle omstillingsinitiativer på Værøy og Røst, og essensielle for en vellykket søknadsprosess.

Offentlig postliste

"Vekst i Havet" opprettholder en offentlig postliste for å sikre transparens rundt omstillingsarbeidet på Værøy og Røst. Listen inneholder oversikt over all korrespondanse og er jevnlig oppdatert, tilgjengelig for innsyn via programmets nettside. Dette gir innsikt i programmets prosesser, beslutninger, og fremgang.

bottom of page