top of page
logo.png

Bli med og form fremtiden til Værøy og Røst

I 2023 ble omstillingsprogrammet Vekst i havet igangsatt for å skape 50 nye arbeidsplasser på Værøy og Røst. Programmet er en ekstraordinær innsats for å tilrettelegge og utvikle flere arbeidsplasser i kommunene. Nå har du og din bedrift muligheten til å bli med Værøy og Røst inn i framtiden.

  • Facebook
  • LinkedIn

Værøy og Røst har oppnådd omstillingsstatus. For å forsterke og utvikle øyenes næringsliv, har Værøy og Røst kommuner samarbeidet om et omstillingsprogram med støtte fra Nordland fylkeskommune og Innovasjon Norge. Dette er Vekst i havet!

Fra 2023 til 2026 vil vi arbeide intensivt for å gjøre næringslivet mer robust og skape flere arbeidsplasser med fokus på innovasjon, bærekraft og en fremtidsrettet optimisme. Målet vårt er å fremme bedriftenes og kommunenes utviklingsevne og tiltrekke oss nye nybyggere.

Blue Pie Chart Presentation-2.png

Nye og sikrede

arbeidsplasser

0/50
 

Nyetableringer

0/10
 

Hav

I. Eksisterende næringsliv

  • Teknologi og Industri

  • Nyskaping i eksisterende bedrifter

  • Samarbeid

  • Bedriftsrettede tiltak

  • Leverandørsamarbeid

Våre fire innsatsområder:

For å delta i omstillingsprogrammet, må ditt prosjekt bidra innenfor minst ett av følgende nøkkelområder: det skal fremme innovasjon i det eksisterende næringslivet, støtte opp om nyetableringer, fokusere på kompetanseutvikling, eller arbeide for å forbedre infrastruktur og øke attraktiviteten for næringslivet. Din innsats bør reflektere disse kjerneelementene for å sikre at prosjektet ditt bidrar effektivt til områdets omstilling.

IMG_6993.JPG

Få de siste oppdateringene
Meld deg på vårt nyhetsbrev

bottom of page